Back

Kodedu.com bünyesinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren Rahman Usta, 2012 yılında yayına çıkan popülerJava Mimarisiyle Kurumsal Çözümler ve 2014 yılında yayınlanan Java 8 Ebook kitaplarının yazarıdır. Açık kaynak dünyasına katkı veren yazar, geliştirdiği AsciidocFX projesiyle Duke’s Choice Award 2015 ödülünü kazanmıştır

Spring Framework Eğitimi

Spring Framework kurumsal uygulamalar geliştirmek için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve popüler bir framework’tür.

Dünya üzerinde birçok kurumsal uygulama Spring Framework ve sayısız modüllerini güvenle kullanmaktadır. Core Spring, Spring MVC, Spring DATA ve Restful Webservisleri gibi en çok ihtiyaç duyulan Spring Frameworkmodülleri bu eğitimin ana konularıdır. Bu içerik sayesinde her katmana dokunan uygulamalar ve yoğun trafik alan sistemler geliştirebilme olanağı yakalabilecektir.

Bu eğitim programı sayesinde kurumsal uygulamaların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı bilgisini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlıyoruz.

 • Dependency Injection & Inversion OF Control
 • Spring Nesnelerinin Yaşam Döngüsü
 • Spring AOP ve AspectJ
 • Transaction yönetimi
 • Spring ve Hibernate
 • Spring Boot
 • Spring MVC Mimarisi
 • Front Controller Design Pattern
 • Request Handling & Mapping
 • Thymeleaf Template Çözümü
 • Spring MVC Notasyonları
 • Spring MVC ile RESTful Servis Geliştirmek
 • EclipseLink ve Hibernate
 • Entity nesneleri
 • Entity ilişkileri
 • Entity nesnelerinin yaşam döngüsü
 • Entity Graph
 • Spring Data Konfigürasyonu
 • Repository Arayüzleri
 • CRUD, Paging, Sorting
 • QueryDSL ile sorgulama
 • JPA ve MongoDB entegrasyonu

  Kayıt formu