Back

Kodedu.com bünyesinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren Rahman Usta, 2012 yılında yayına çıkan popülerJava Mimarisiyle Kurumsal Çözümler ve 2014 yılında yayınlanan Java 8 Ebook kitaplarının yazarıdır. Açık kaynak dünyasına katkı veren yazar, geliştirdiği AsciidocFX projesiyle Duke’s Choice Award 2015 ödülünü kazanmıştır

Java EE 7 Eğitimi

Java EE, kurumsal uygulamalar geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir Java platformu ve standartlar kümesidir. Java EE Eğitiminin temel amacı, kurumsal firmaların ihtiyaç duyduğu uygulama çözüm ve tekniklerini güncel ve uygulamalı bir biçimde öğretmektir.

Bu eğitim, Java EE API’lerinin yanında Java EE uygulama pratiklerini ve Java EE tasarım kalıplarını da içermektedir.

Eğitim programı, katılımcılara en etkin kurumsal Java teknolojileriyle birlikte tasarım desenlerini öğrenme konusunda yardımcı olmaktır.

Eğitimin Hedefleri

 • Spring core teknolojisi ile büyük projelerde nesne yönetimini kolayca kurabilme
 • JPA ile veritabanı bağımsız uygulamalar geliştirebilme
 • EJB mi ? Spring mi ? yoksa CDI mi sorusuna yanıt verebilme ve bu teknolojileri kullanabilme
 • Google, Amazon ve Yahoo gibi büyük firmaların kullandığı RESTful yaklaşımını, kendi projelerinizde kullanabilme
 • Dil bağımsız servis ve haberleşme uygulamaları geliştirebilme
 • Nginx ile yoğun kullanıcı alan sunucularınızda yük-dengeleme kurabilme.

Başlıklar

 • Java EE 7
 • Java Persistence API
 • Servlet API
 • JSP (Java Server Pages)
 • JSF (Java Server Faces)
 • EJB (Enterprise Java Beans)
 • CDI (Context and Dependency Injection)
 • Jax-RS (Java API for RESTful WebServices)
 • Jax-WS (Java API for XML WebServices)
 • WebSocket API

  Kayıt formu