Back

Kodedu.com bünyesinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren Rahman Usta, 2012 yılında yayına çıkan popülerJava Mimarisiyle Kurumsal Çözümler ve 2014 yılında yayınlanan Java 8 Ebook kitaplarının yazarıdır. Açık kaynak dünyasına katkı veren yazar, geliştirdiği AsciidocFX projesiyle Duke’s Choice Award 2015 ödülünü kazanmıştır

Java 8 Eğitimi

Java programlama dili dünya üzerinde en çok kullanılan ve tercih edilen programlama dili ve ekosistemidir. Bu eğitimde ki amacımız, katılımcılara en etkin Java teknolojilerini öğrenme konusunda yardımcı olabilmek.

Bu dönem ki eğitimimiz de aşağıdaki başlıklar üzerinde çalışacağız.

 • Giriş ve Kavramlar
 • Temel Bilgiler
 • Nesneye Yönelik Programlama
 • İstisna Yönetimi
 • Threading ve Concurrency
 • IO, NIO ve NIO2
 • İleri veri yapıları
 • Java 8 Yenilikleri
 • Java Ekosistemi
 • JCP (Java Community Process)
 • JVM ­ Java Sanal Makinesi
 • Tarihsel Gelişim
 • Byte Code İncelemesi
 • Stack ve Heap
 • Çöp toplayıcı
 • JRE ve JDK
 • Sınıf nedir Nesne Nedir?
 • Metodlar, Alanlar ve Yapılandırıcılar
 • Metodlar ve Overloading
 • Tipler ve Atamalar
 • Global ve lokal alanlar
 • Statik alanlar ve Statik metodlar
 • Paket yapıları
 • Erişim belirleyiciler
 • Kapsülleme
 • Kalıtım
 • Çok yüzlülük
 • Kompozisyon
 • Soyut sınıflar
 • Arayüzler
 • Checked ve Unchecked İstisnalar
 • Error, Exception, RuntimeException
 • try/catch/finally yapısı
 • Multicatch
 • Yeniden fırlatma
 • İş parçacıklarının yaşam döngüsü
 • Thread sınıfı
 • Runnable ve Callable Arayüzleri
 • Executor API
 • Lock yapıları ve Senkronizasyon
 • Thread Safety
 • Bayt Akışları
 • Karakter Akışları
 • Kanallar
 • Dosyalama işlemleri
 • Serialization
 • AutoCloseable
 • Collection API
 • Map, Set, List Arayüzleri
 • Arrays, Collections sınıfları
 • Karşılaştırmalar
 • Generics
 • Veri yapıları ve Concurrency
 • Fonksiyonel Arayüzler
 • Lambda İfadeleri
 • Stream Arayüzü
 • forEach, map, filter, reduce, collect

  Kayıt formu

   1 Comment

  Leave A Reply

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir